BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Google Meet Toplantı Sistemi

Google Meet Toplantı Sistemi

Google meet toplantı sistemi hem iş dünyasında, hem de eğitim hayatında sıklıkla kullanılan bir uygulamadır. İş dünyasında, kişilerin yan yana olmadan programlama ve toplantı yapmalarını sağlayan bu sistem, kısa zaman içerisinde planlamaların yapılmasını sağlamaktadır. Teknolojik alanda pek çok geliştirmeye uğrayan Google meet ile yapılan toplantılarda; kamere açma, kamera kapatma, mikrofon açma, mikrofon kapatma, toplantıya kişi davet etme vb. özellikler vardır.

İş hayatında yer alan kişiler, sıklıkla toplantılar yapmaktadır. Özellikle de kalabalık ekipler arasında yaşanılan toplantılarda, bütün ekibin bir araya gelmesi zaman kaybına ve işlerin aksamasına sebebiyet verir. Tam da bu sürede, Google meet toplantı sistemi işveren ve işçi açısından oldukça etkili bir kaynak olur.

Google meet sadece iş dünyasında değil, eğitim hayatında da çok etkilidir. Uzaktan eğitimin Ülkemizde de devam ettiği süreçte, öğrenciler ve eğitmenler sistem üzerinden canlı bağlantı yaparak, eğitimlerine devam edebilirler.

Google Meet Nasıl Kullanılır

Google meet iş veya okul hesabı ile kullanılabileceği gibi, kişisel hesap olarak da kullanılabilir. Burada yer alan iki ayrım vardır. Bunlar; okul-iş hesaplarıyla giriş ve kişisel hesap olarak giriş şeklindedir. Teknoloji alanında geliştirilen pek çok sistem sayesinde, kişiler bir araya gelmeden toplantılarını sürdürebilir. Fakat geliştirilen her sistem, verimli şekilde toplantı yapılmasını sağlamaz ve aksaklıklar yaşanmasına neden olur. Google meet toplantı sistemi ile yapılan görüşmelerde, bağlantı kaynaklı aksaklıklar yaşanmaz.
Google meet uygulamasını iş ve okul hesabıyla kullanan kullanıcıların yapması gereken adımlar şu şekildedir;

  1. Google meet girişi yapılır

  2. Katıl ya da toplantı başlat tıklanır

  3. İsteğe bağlı olarak toplantı sırasında bir isim oluşturulabilir

  4. Katıl tuşuna tıklanır

  5. İsteğe bağlı olarak toplantıya katılımcı sağlanabilir

*Katılma bilgileri kopyalanır ve toplantı bilgileri e-posta ya da başka bir uygulamaya yapıştırılır

*Kullanıcı ekle tuşundan seçenek belirlenebilir (Davet bölümünden kişi ismi seçilerek davet yollanabilir veya ara bölümüne katılım sağlaması
istenilen kişinin telefon numarası girilerek arama yapılabilir)

Google meet toplantı sistemi uygulamasını kişisel hesaptan kullanmak için;

  1. Google meet girişi yapılır

  2. Toplantı kodu varsa kod girilir veya katıl tuşu tıklanır

  3. Yeni toplantı kurulması isteniliyorsa, yeni toplantı kur tuşu ile giriş yapılır

  4. Paylaşmak için toplantı bağlantısı alma, anında toplantı paylaşma, Google takvimde planlama seçeneklerinden istenilen alan seçilir

Düzenleme Tarihi: 07 01 2021