BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Gelişim Üniversitesi

VERBİS Nedir?

VERBİS Nedir

VERBİS nedir? VERBİS güncel hayatımıza nasıl girdi ve hakkında bilmemiz gerekenler nelerdir? KVKK, yani Kişisel Verileri Koruma Kanunu, yürürlüğe girdikten sonra kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere belli başlı sorumluluklar yüklenmiştir. Bu yükümlülüklerden biri de VERBİS uygulamasıdır.

VERBİS kelimesinin açılımı “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemidir”. Kişisel verileri koruma kanunu 16. maddesine göre; kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeden önce veri sorumluları siciline kayıt yaptırması zorunlu olmaktadır.

Kanunlarca belirlenen zorunluluk için, veri sorumlularının Kişisel Verilerin Korunması Kurumunun online (İnternet aracılığı) sistemi olan VERBİS’e kayıt yaptırması zorunlu tutulmaktadır. VERBİS nedir sorusunun yanıtının bilinmesi, hem kişisel hakların korunması açısından hem de kanunlar açısından oldukça önem teşkil etmektedir.

VERBİS Kimler Yaptırmalı

VERBİS yaptırma sorumluluğu olanlar, bu işlemi yaptırmazlarsa eğer, ceza almaları kaçınılmaz olmaktadır. Veri sorumlulukları sicil bilgi sistemine kayıt olması gereken kişileri ve kayıt tarihlerini belirtecek olursak;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla olanlar, yıllık mali toplam bilançosu 25 milyon TL’den çok olanlar, yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler 30.09.2020 tarihine kadar kayıt yaptırmalıdır

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az olanlar, yıllık mali bilançosu 25 milyondan az olanlar ise, 31.03.2021 tarihine kayıt yaptırmalıdır

  • Kamu kurum ve kuruluşlarının veri sorumlularının, sicile kayıt işlemlerini yaptırmaları için belirlenen süre, 31.03.2021 tarihine kadar ertelenmiştir. Belirlenen süre içerisinde, gerekli işlemler yapılmalıdır.

VERBİS nedir ve kimler hangi tarihe kadar bu işlemi yaptırmalıdır sorularının yanıtı gibi, bu uygulamaya kayıt yaptırmamanın cezası hakkında da bilgi sahibi olunması önemlidir.

VERBİS Sistemine Kayıt Olmamanın Cezası

6698 sayılı kanunun 18. maddesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yer almaktadır. Aynı şekilde bu kanun maddesinin içeriğinde, kayıt yaptırmamanın cezası da yer almaktadır. Veri sorumluları sicili kategorisinde yer almasına rağmen, bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler için, 20.000 TL ile 1.000.000 arasında idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca belirtilmesi gereken bir hususta şu şekildedir; sisteme kayıt yaptırılmasının haricinde, kişisel verilerin korunması kurallarına da uyum sağlanması gerekmektedir. Aksi olan durumlarda idari para cezası uygulaması yapılacaktır.

Düzenleme Tarihi: 04 02 2021