Bilgi İşlem Daire Başkanlığı -

Birimlerimiz

gelişim üniversitesi
  1.   Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  2. İçerik


Birimlerimiz


Kullanıcı Destek Müdürlüğü
teknik destek jpg

Temel İş ve Sorumluluklar

1.Kurumda bulunan bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazları, kartlı sistemler vb. teknik donanımların desteğini verir.
2.Yazılım güncellemelerini yapar.
3.Tüm PC’lerde kullanılan anti virüs, Office gibi uygulamaların kurulumunu güncellemelerini yapar.
4.Aktif kullanıcı desteği verir.
6.Garanti kapsamında olan ve mevcut fakülte olanaklarıyla çözülemeyecek durumda olan teknik sorunlar için, ilgili firmalarla bağlantıya geçer, takibini yapar.
8.Gerekli durumlarda, 7/24 destek verir.
9.Birimde bulunan cihazların itinalı kullanılmasından ve düzeninden sorumludur.
11.İdarenin verdiği diğer görevleri yapar.
12.Arıza teknik destek hizmetini düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
13.Bilgi işlem ve otomasyonla ilgili verimli ve güvenli kullanım için alınması gereken önlemleri sağlar.
14. Üniversitenin İnternet arıza ve taleplerini bilgi işlem dairesi başkanlığıyla iletişim kurarak çözümler.
15.Bilgisayar sistemi ile ilgili her türlü arıza ve talepleri yerine getirir.
17.İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar, gerekli kişisel koruyucu donanımı kullanır.
Sistem Alt Yapı ve Güvenlik Müdürlüğü
Sistem Alt Yapı jpg

Temel İş ve Sorumluluklar

       1. Üniversite ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının yapılması.

2. Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlenmesi, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısının tasarlanması, geliştirilmesi ve entegrasyonunun yürütülmesi.

3. Merkezi ağ yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesi.

4. İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılması problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması.

5. Merkezi omurgaya bağlı aktif cihazların tek bir arayüz ile gözlemlenmesi ve durum tespitinin yapılması.

6. Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlerin internet alt yapısını planlamak.

7. Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanması, sanal ağlar oluşturularak internet trafiğinin optimize edilmesi.

8. IP adreslerinin organizasyonu ve ağ güvenliğinin sağlanması.

9. Kampüs ağ topolojisinin çıkartılması, hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanlarının  kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilinçlendirilmesi.

10. Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılması.

11. Kampüslerde bulunan sunucuların bakım, onarım, ve sistem/fiziksel kurulumunu yapmak.

12. Sistem odalarına ait mekanların emniyetini, tertip ve düzenini sağlamak.

13.Üniversitede bulunan sunucuların periyodik olarak yedeklerini almak.

14. Üniversitede bulunan sunucuların en verimli nasıl çalışacağı konusunda donanımsal ve yazılımsal araştırma ve testler yapmak.

15. Sunucular, işletim sistemleri, güvenlik vb. konularda sürekli araştırma yapmak, çözümler aramak, bu konular ile ilgili bilgileri servis personeline aktarmak, uygun çözümleri sisteme uyarlamak.

16. Kurumun network yapısının aktif /çalışır olmasını sağlamak.

17. Kurum ve birim içinde oluşan sistem arızalarını gidermek.

18. E-posta sistemi yönetimi.

19. Web sunucu ve veritabanlarının kurulması ve yönetilmesi.

20. Web alanları FTP hesaplarının yönetmek, DNS (alan adı) düzenlemek ve kontrol etmek.

21. E-posta hesapları (gelisim . edu. tr uzantılı) sağlamak,  Firewall (güvenlik duvarı) politikalarının belirlemek ve uygulamakla görevlidirler.

 


 Yazılım Geliştirme Müdürlüğü
yazılım1

Temel İş ve Sorumluluklar

 

1. Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılım projelerinin hazırlanması
2. Yazılım analizlerinin yapılması, yazılım ve güvenlik standartlarının tayin edilmesi, veritabanı modellerinin oluşturulması
3. Veritabanlarının yönetimi
4. Üniversite web sayfasının tasarımı ve güncellenmesi, ihtiyaç duyulan birimlere web sayfası oluşturulması.
5. Üniversite bünyasinde bulunan prjelerin (Gelsis,Persis,Obis vb.) güncellenmesi ve eksiklerin giderilmesi.