Bilgi İşlem Daire Başkanlığı -

Radyolink bağlantısı nedir?

gelişim üniversitesi
  1.   Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  2. Haberler


Radyolink bağlantısı nedir?


...


Radyolink bağlantısı nedir?

Radyolink, fiziksel bir kablo gerekmeden elektromanyetik dalgalarla internete erişim sağlayan Metro Ethernet çözümüdür.

Radyolink internet nasıl çalışır?

Uzak mesafelerde hizmet sağlayıcı kapsamında kurulan radlolink sisteminde ara kuvvetleyiciler ara frekanslarda çalışır ve iletişimi sağlar. Tekrarlayıcılar veri istasyonu ya da santral ile iletişim kurmaz. Sadece verinin sağlıklı şekilde geçişini kontrol eder.

Radyolink nerede kullanılır?

Radyolink sistemleri uzun mesafe telefon görüşmelerinde santraller arasında kullanılabilir. Telefon kanalları öncelikle taban bant (baseband) adıyla birleştirilir. Birleştirme işlemine çoklamak (multiplex), birleştiriciye ise çoklayıcı denilir. Kanal sayısı 10, 60, 180, 960, 1800 veya daha fazla olur.

Baz istasyonu radyolink nedir?

Radyolink, çalışma prensibi olarak farklı iki merkez arasında veri transferini sağlamak ve iletişim ağı kurmak amacıyla kuvvetli doğrusal sinyal yayarak, hedefler arası kuvvetli iletişim kurmaya yarayan elektromanyetik dalgalar yayan bir sistemdir. Genellikle santraller arası iletişimde aktif olarak kullanılır.

Radyolink anten nedir?

Radyolink iki nokta arasında elektromanyetik dalgalarla iletişim için kurulan sistemdir. Bu sistemle sadece iki nokta arasında iletişim sağlanır. Yani radyo ve televizyon vericilerinin aksine yapılan yayın dar bir koridor içinde yönlendirilmiş yayındır ve bu dar koridor dışında izlenemez.

Radyo linklerin iletim ortamı nedir?

Sayısal radyolinkler kodlanmış bilgi işaretini noktadan noktaya iletirken elektromanyetik mikrodalgaları kullanırlar . Mikrodalga linkleri temel olarak linkin bir ucunda vericiyi diğer ucunda da alıcıyı kapsar . Alıcı ile verici arasındaki uzaklık optik görüş olmak şartıyla 80 Km ye kadar çıkabilir 


Haberler